مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد حسن
نام خانوادگی:عبداللهی
نخصص ها:فلسفه ، ادیان و مذاهب

زندگی نامه

اینجانب محمد حسن عبداللهی در نیمه آذر سال 1350 در خانواده مذهبی اهل علم زاده شدم. والدینم اصفهان بوده و سالهاست در کرمانشاه مقیم شده اند. بنده پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی و اخذ دیپلم  با راهنمایى خانواده ام وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه معصومیه تا اتمام لمعتین مشغول تحصیل بودم  در سال 1374 در کنار دروس سطح حوزه علمیه در آزمون ورودی موسسه امام خمینی (ره) شرکت نمودم و در آن دستگاه در دوره کار شناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی با نگارش رساله ایی با عنوان اصلاحات از دید گاه امام علی(ع) با تکیه بر دوران حکومت آن حضرت به اتمام رساندم در سال 1380 در کنار شرکت در دروس خارج حوزه علمیه قم در دوره کار شناسی ارشد دین شناسی – فلسفه و دین – همان دانشگاه مشغول به تحصیل شدم و رساله اتمام این دوره را با عنوان نقد و بررسی اندیشه وحدت متعالى ادیان از دید گاه دکتر سید حسن نصر نگاشتم و اکنون نیز در چند مرکز علمی مشغول به تدریس و تحقیق هستم.