معیارهای انتخاب کارگزاران علی (ع)
50 بازدید
محل نشر: مجله ياس
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی